+48 512 847 213

Bonifratrzy dla psychicznie chorych

Osobami z zaburzeniami psychicznymi opiekują się bracia
 Bonifratrzy w swoich Domach Pomocy Społecznej w Cieszynie, Iwoniczu, Konarach,
 Zebrzydowicach i w Domu Opieki w Prudniku. W Polsce wciąż borykamy się z niedofinansowaniem psychiatrii,
 brakiem oddziałów, deficytem lekarzy. Złą sytuację dodatkowo pogłębia niska
 świadomość społeczna, brak tolerancji, dyskryminacja i wykluczanie osób
 potrzebujących psychiatrycznego wsparcia. 

Related Posts

Leave a Reply