+48 512 847 213

DPS Cieszyn

Nasz ośrodek jest domem dla 116 przewlekle psychicznie chorych mężczyzn. Działamy opierając się na zapoczątkowanym przez św. Jana Bożego charyzmacie szpitalnictwa. Dom usytuowany jest w centrum Cieszyna, niedaleko rynku i posiada dogodny dostęp do obiektów sakralnych, dworców PKS i PKP, placówek kulturalno-oświatowych i sieci handlowych. Placówka mieści się w kompleksie zabytkowych obiektów klasztornych, sięgających swą historią 1700 roku – Fundacja hrabiego Adama Borka. Od momentu powstania fundacji do II wojny światowej Zakon w tych obiektach prowadził szpital. Od 1950 roku do 1990 roku mieścił się tu Dom dla osób dorosłych upośledzonych umysłowo i chorych psychicznie pod nazwą Zrzeszenie Katolików Caritas. Od 1990 roku w miejscu tym funkcjonuje Dom Pomocy Społecznej Zakonu Bonifratrów przeznaczony dla psychicznie chorych mężczyzn.
0% przekazanych
Cel : 122 000,00 PLN
0
Darczyńcy
0,00 PLN
Zebrano