+48 512 847 213

Co robimy?

Cele działalności Fundacji:

 • wspieranie i promocja działalności zakładów opieki zdrowotnej
 • podejmowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych
 • wspieranie inicjatyw zmierzających do dalszej poprawy jakości usług medycznych, np. poprzez zakup nowoczesnej aparatury medycznej
 • prowadzenie działalności charytatywno – opiekuńczej np. przez wpieranie finansowo osób

Fundacja powyższe cele realizuje poprzez:

 • finansowanie inwestycji zmierzających do polepszenia warunków świadczonych usług
 • współpracę z instytucjami państwowymi i organizacjami prywatnymi działającymi w zakresie objętym celami Fundacji,
 • prowadzenie działalności gospodarczej – prowadzenie Apteki Bonifraterskiej

Dochody uzyskane z działalności gospodarczej, darowizn oraz wpłat z tytułu 1% podatku, przeznaczone są wyłącznie na cele działalności statutowej.

W odpowiedzi na trudne sytuacje życiowe, staramy się nieść nadzieję i wywoływać uśmiech na twarzach naszych podopiecznych podejmując bardzo konkretne działania i tak np:

 • Szpital w Krakowie – specjalizuje się w leczeniu chirurgicznym chorób naczyń z wykorzystaniem najnowszych technik endowaskularnych
 • w Szpitalu w Katowicach – otaczamy szeroką opieką m.in. kobiety ciężarne – w każdym miesiącu rodzi się u nas około 200 dzieci;
 • w Piaskach k. Gostynia – prowadzimy szpital rehabilitacyjny, gdzie specjalizujemy się w poudarowej rehabilitacji neurologicznej;
 • we Wrocławiu – natomiast od 2000 roku prowadzimy jedyne w mieście hospicjum stacjonarne;
 • Szpital w Łodzi – rozwija małoinwazyjne techniki operacyjne w ramach oddziałów chirurgii, okulistyki i ortopedii;
 • poza tym prowadzimy Jednostki Pomocy Społecznej w Cieszynie, Iwoniczu, Konarach, Zebrzydowicach, Warszawie, Dom św. Jana Bożego w Prudniku oraz jadłodajnie w Warszawie i Łodzi.