+48 512 847 213

DPS Prudnik

DPS Prudnik

Historia obecności bonifratrów w Prudniku sięga drugiej połowy XVIII wieku, kiedy to wskutek zabiegów pruskiego barona von Rodera, wyleczonego przez bonifraterskiego zakonnika o. Probusa Mariniego, władze pruskie wydały zgodę na sprowadzenie braci do miasta oraz na budowę klasztoru, kościoła i szpitala.

Do dziś spotykamy się z osobami, które mówią „Urodziłem/am się w waszym szpitalu” albo „Ktoś bliski w tym szpitalu zakończył życie” czy „Jestem z wami ponad sześćdziesiąt lat”.

Ta na co dzień okazywana życzliwość i wdzięczność buduje nasze serca i zachęca do gorliwości. Upaństwowiony po II wojnie światowej szpital powrócił do zakonu dopiero na początku obecnego wieku. Od roku 2006 w budynku głównym mieści się Dom Opieki św. Jana Bożego dla 30 mieszkańców w podeszłym wieku, często niedołężnych.

Już w samej nazwie Domu noszącego imię założyciela naszego zakonu zawarta jest tożsamość i sens istnienia tego dzieła. Praktycznie, każde dzieło co jakiś czas wymaga nowego spojrzenia i zaangażowania nowych ludzi. Jesteśmy właśnie w takim momencie, gdy na nowo, z wyobraźnią miłosierdzia chcemy pochylić się nad teraźniejszością i przyszłością naszego Domu. Rozpoczęliśmy modernizację dawnej oranżerii – wolno stojącego budynku z okresu międzywojennego, gdzie powstanie tzw. „Warsztat zielarza”, w którym turyści będą mogli poznać nasze bonifraterskie tradycje zielarskie, a nawet sami skomponować i zdegustować na miejscu różne mieszanki ziołowe.

Projekt zatytułowany jest „Tradycyjne metody lecznicze w Euroregionie Pradziad” i jest wspólnym dziełem opartym na partnerstwie polsko- -czeskim z uwzględnieniem tradycji wodolecznictwa czeskiego uzdrowiska Jesenik i ziołolecznictwa bonifratrów. Trwające prace adaptacyjne budynku zakończą się w marcu 2021 roku. Kolejnym, bardzo oczekiwanym zadaniem, które stoi przed nami, jest utworzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej dla 50 uczestników, którzy mają orzeczony stopień niepełnosprawności i posiadają wskazanie do terapii zajęciowej.

Ta inicjatywa pozwoli na realizację zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej, przygotowując ich do możliwie niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia w społeczeństwie. Terapia odbywać się będzie pod fachowym okiem terapeutów w dziesięciu pracowniach: kulinarnej, tkackiej, krawieckiej, ogrodniczej, stolarsko-remontowej, ceramicznej, plastycznej, muzycznej, teatralnej i poligraficzno-komputerowej.

Prace modernizacyjne pomieszczeń w dawnym oddziale ginekologicznym szpitala rozpoczną się w październiku bieżącego roku, a uruchomienie Warsztatu nastąpi w grudniu 2021 roku. Przed nami nowe inicjatywy, które ufamy, że z pomocą Bożą i dzięki zaangażowaniu wielu dobrych ludzi już w niedalekiej przyszłości staną się radosną rzeczywistością. Jutro widziane oczami wyobraźni i serca rozpoczyna się dla nas dzisiaj.