+48 512 847 213

DPS Zebrzydowice

DPS Zebrzydowice

Witamy serdecznie w naszym Domu, w którym osoby psychicznie chore w poczuciu bezpieczeństwa i przyjaźni znajdują codzienną opiekę, wsparcie i  pomoc w swoim codziennym życiu.
 
Nasza misja sięga odległej historii, chwili kiedy Św. Jan Boży, założyciel Zakonu Bonifratrów postanowił poświęcić własne życie osobom chorym i ubogim. Mimo licznych trudności z niezłomną determinacją oddał się bez reszty szlachetnej służbie.

Osobiście doświadczywszy okrutnego traktowania w szpitalu, swoim podejściem podważył dotychczasowe metody opieki nad chorym.  Patrzył na każdego swojego podopiecznego nie przez pryzmat deficytów i słabości, ale przede wszystkim dostrzegał jego człowieczeństwo i doskonałość istoty ludzkiej stworzonej przez Boga.

W ten sposób zapoczątkował rewolucyjny i nowoczesny jak na ówczesne czasy system wsparcia dla osób chorych psychicznie.

W naszym Domu staramy się na co dzień kontynuować zapoczątkowane przez Jana z Granady dzieło i czujemy ogromną odpowiedzialność za powierzoną nam misję. Pragniemy tworzyć tu rodzinną atmosferę, w której nasi mieszkańcy mogliby czuć się bezpiecznie.

Czerpiąc wzorce z odległej przeszłości, jesteśmy otwarci na nowatorskie profesjonalne metody pracy, mając przede wszystkim na uwadze szeroko rozumiane dobro naszych mieszkańców.

Nasz dom jest placówką niepubliczną, działającą na zlecenia Starostwa Powiatowego w Wadowicach. Placówka przeznaczona jest dla 67-miu mężczyzn przewlekle psychicznie chorych. Dom zapewnia całodobową, profesjonalną opiekę, odpowiednie warunki mieszkaniowe, racjonalne wyżywienie i właściwe utrzymanie czystości. Nasi pracownicy świadczą pomoc w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacji oraz załatwianiu spraw osobistych. 

Mieszkańcy mają możliwość korzystania z różnorodnych form aktywności, takich jak udział w terapii zajęciowej, rehabilitacji leczniczej, kontakt ze społecznością lokalną i rodzinami, uczestnictwo w uroczystościach i imprezach, wyjazdy turystyczne itp.

Zagwarantowany jest dostęp do opieki lekarskiej i pielęgniarskiej, zaopatrzenie w leki, artykuły sanitarne, środki pomocnicze i przedmioty ortopedyczne. Stałą opiekę lekarską nad mieszkańcami sprawuje  lekarz psychiatra.

Mieszkańcy, zgodnie z indywidualnymi potrzebami otoczeni są opieką duchową sprawowaną przez kapelana, braci oraz zespół duszpasterski, w którego skład wchodzą pracownicy naszego domu.

Trzykondygnacyjny budynek i jego otoczenie są pozbawione barier architektonicznych. Mieszkańcy zajmują 1-2-,3- osobowe pokoje, przy których znajdują się łazienki przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na każdym piętrze korzystają z aneksu kuchennego oraz sali dziennego pobytu.

Chętnie spędzają czas na wolnym powietrzu, na tarasie wypoczynkowym czy na placu do ćwiczeń ze sprzętem fitness. Spacerując w alejkach zabytkowego zespołu dworskiego mogą przyglądać się hodowanym danielom, owcom kameruńskim i ptakom w wolierach. Mają również do dyspozycji codzienną prasę, czasopisma oraz podręczny księgozbiór o różnorodnej tematyce.