+48 512 847 213

Hospicjum Wrocław

Hospicjum Wrocław

We Wrocławiu Bonifratrzy znani są z prowadzonej od XVIII wieku działalności szpitalniczej, aptecznej i ziołoleczniczej.

Działalność hospicyjna rozpoczęła się przed dwudziestu laty. Położone na peryferiach miasta, w pięknym parku, z dala od ulicznego zgiełku bonifraterskie Hospicjum św. Jana Bożego jest jedynym hospicjum stacjonarnym we Wrocławiu. Z początkowych 20 pacjentów hospicjum stacjonarnego i 20 hospicjum domowego we Wrocławiu sukcesywnie zwiększaliśmy liczbę osób objętych przez nas opieką.

Obecnie mamy możliwość zaopiekowania się w hospicjum stacjonarnym 40 pacjentami, a kolejnych 400 uzyskuje pomoc w swoich domach. W roku 2018 ogłoszone zostało w NFZ kolejne postępowanie konkursowe. Poszukiwano świadczeniodawców, którzy objęliby domową opieką rehabilitacyjną pacjentów ze znacznym stopniem niepełnosprawności, którzy samodzielnie nie są w stanie dotrzeć do placówek medycznych.

Temat ten idealnie komponował się z dotychczas prowadzoną przez nas działalnością – rehabilitacją jako drugim głównym członem działalności Spółki (Szpital rehabilitacyjny w Marysinie), doświadczeniem w opiece nad pacjentami w domach, a także z wartościami, którymi w swej działalności kieruje się zakon bonifratrów. Zdecydowaliśmy się spróbować, przystąpiliśmy do konkursu i w ten oto sposób udało nam się pozyskać kontrakty na finansowanie świadczeń w 11 powiatach Dolnego Śląska. Po ponad dwóch latach działalności obejmujemy rehabilitacją domową około 600 pacjentów.

W połowie roku 2019 tym razem w Katowicach ogłoszony został przez NFZ konkurs w ramach opieki paliatywnej i hospicyjnej. Posiadając długoletnie doświadczenie, zdecydowaliśmy się po raz kolejny podjąć wyzwanie i przystąpić do postępowań. Udało się w ten sposób uzyskać finansowanie na działalność hospicjum domowego w trzech powiatach Górnego Śląska – w sumie mamy możliwość ulżyć w bólu 75 pacjentom. Wszystko to nie byłoby możliwe bez gotowych do współpracy i chętnych do rozwoju pracowników, a także wsparcia braci ze wspólnoty wrocławskiej.

Przez ostatnie kilka lat konsekwentnie budowaliśmy zespół, który z troską i oddaniem opiekuje się pacjentami. Okazaliśmy się firmą rzetelną i godną polecenia, toteż wiele osób związało na stałe swoją drogę zawodową z prowadzoną przez nas działalnością, odnajdując w swej pracy radość, poczucie spełnienia i zadowolenie z możliwości niesienia pomocy osobom potrzebującym.

Staramy się być otwarci na potrzeby społeczeństwa, bywać w różnych miejscach i przybliżać ideę opieki paliatywnej i hospicyjnej, zarażać pasją, a także zdobywać środki finansowe, aby przeznaczyć je na podniesienie standardu świadczonej przez nas opieki. Od kilku lat w kalendarzu wrocławskich imprez na stałe zagościł organizowany wspólnie z Fundacją hospicyjną „Bieg dla hospicjum”. Z początkiem marca w ramach Niedzieli Hospicyjnej zbieramy środki finansowe w kościołach, a w listopadzie na cmentarzach.

W zeszłym roku udało nam się zorganizować koncert z cyklu „Głosy dla Hospicjów” oraz wystawę zdjęć z życia bonifraterskiego Hospicjum zatytułowaną „Jesteśmy… na chwilę”. Na wrocławskim Jarmarku Bożonarodzeniowym wśród wystawców w strefie „Wrocław Lokalnie i Społecznie” można było nabyć prace wykonane własnoręcznie przez naszych podopiecznych, a także wolontariuszy i sympatyków Hospicjum. Niezwykle cenne są dla nas wszelkie wyrazy wdzięczności płynące z ust rodzin i przyjaciół naszych podopiecznych i to jest dla nas największa motywacja do dalszego działania.

Obecnie wskutek pandemii przyszło nam się zmierzyć z nową rzeczywistością. Z pełną świadomością, że mamy pod swą opieką specyficzną, szczególnie narażoną na niebezpieczeństwo grupę pacjentów, zmuszeni byliśmy przeorganizować naszą pracę i dostosować ją do nowych warunków – oczywiście z zachowaniem dotychczasowego standardu i jakości świadczeń.. W najbliższym czasie konsekwentnie planujemy rozwijać prowadzoną działalność hospicyjną i rehabilitacyjną, a czas pokaże, jakie nowe możliwości otworzą się przed nami. Z pewnością nie omieszkamy ich wykorzystać do dalszego rozwoju działalności.

www.bonifratrzy.pl/hospicjum-wroclaw/hospicjum-stacjonarne/