+48 512 847 213

Świąteczny Jarmark w Cieszynie

Bonifratrzy szukają różnych sposobów, by wesprzeć prowadzone
przez siebie placówki. Na jarmarku, który odbył się na cieszyńskim rynku,
wystawiali prace podopiecznych tamtejszego Domu Opieki Społecznej. Wykonane ręcznie
dekoracje cieszyły się dużym zainteresowaniem, wszystkie zmieniły miejsce i
ozdobiły świąteczne stoły w okolicy. Były też miłym upominkiem dla osób i
instytucji współpracującymi na co dzień z Braćmi z Cieszyna.

Related Posts

Leave a Reply