+48 512 847 213

Brat Łukasz Dmowski OH

Brat Łukasz Dmowski OH

Prowincjał

Lekarz specjalista chorób wewnętrznych i geriatrii, lecz przede wszystkim brat w Zakonie Szpitalnym Świętego Jana Bożego. W 2003 r. ukończył I Wydział Lekarski Warszawskiej Akademii Medycznej,w 2010 r. Podyplomowe Studium Prawa Medycznego, Bioetyki i Socjologii Medycyny przy Wydziale Prawa UW, a w 2016 r. Szkołę Formatorów- Międzywydziałowe Studia Podyplomowe z zakresu antropologii, psychologii i pedagogiki chrześcijańskiej na Akademii Ignatianum w Krakowie. Do zakonu wstąpił w 2005 r., w 2012 r. złożył śluby wieczyste, pełnił funkcję magistra scholastyków (2012-2018) i przeora Konwentu Trójcy Przenajświętszej we Wrocławiu (2014-2018). W 2018 r. został wybrany na urząd Prowincjała Prowincji Polskiej Zakonu Bonifratrów. Lubi ogrodnictwo i dalekie rowerowe podróże.