+48 512 847 213

Brat Franciszek Salezy Chmiel

Brat Franciszek Salezy Chmiel

Prowincjał

Wieloletni przełożony konwentu braci bonifratrów w Łodzi. Podczas jego kadencji przełożonego w Łodzi w latach 1998-2001 tamtejszy szpital powrócił w roku 2000 do braci bonifratrów. Przez ostatnie lata br. Franciszek sprawował urząd przeora w konwencie w Nazarecie, współpracując ściśle z zarządem bonifraterskiego szpitala w tym miejscu. W kwietniu 2022 podczas XXXIII Kapituły Prowincjalnej został wybrany na urząd Prowincjała Prowincji Polskiej Zakonu Bonifratrów na czteroletnią kadencję. Po wyborze na prowincjała i zakończeniu kadencji urzędu przeora w Nazarecie, w dowód uznania za: „…oddaną służbę w szpitalu Świętej Rodziny oraz za wyjątkowe wsparcie i pomoc na rzecz mieszkańców naszego miasta i okolic. A także za pełną współpracę z władzami miasta Nazaret” został uhonorowany przez prezydenta miasta tytułem honorowego obywatela Nazaretu.