+48 512 847 213

Telewizja Polvision (Chicago) – wywiad

Zakon Bonifratrów każdego dnia prowadzi działalność medyczną i pomaga potrzebującym: dzieciom, dorosłym i seniorom, osobom przewlekle chorym, cierpiącym, niepełnosprawnym (również umysłowo), niesamodzielnym, biednym, opuszczonym, zagrożonym bezdomnością i wykluczeniem społecznym. O działalności Bonifratrów i Fundacji Bonifraterskiej mówią brat Łukasz Dmowski, Prowincjał Zakonu Bonigratrów i Marta Orzełowska, Prezes Fundacji Bonifraterskiej. (4.06, 20:15 czasu chicagowskiego).