+48 512 847 213

Trwa kampania społeczna CZYŃ-MY DOBRO! dla NIE-CHCIANYCH

Fundacja Bonifraterska prowadzi kampanię społeczną, by zwrócić uwagę na los osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz uświadomić, że problemy psychiczne dotykają coraz większej grupy osób w coraz młodszym wieku.  

W bonifraterskich Domach Pomocy Społecznej mieszkają pełnoletni, niepełnosprawni intelektualnie, głównie mężczyźni, którzy choć dorośli, pod wieloma względami są jak dzieci – niezaradni, zależni od pomocy innych i zasługują na godne warunki życia, profesjonalną opiekę i życzliwość.

NIE-CHCIANI są wśród nas:

❖ NIE-ŁADNI /brzydcy, nietrakcyjni fizycznie, z defektami i zwyrodnieniami/,
❖ NIE-MĄDRZY /chorzy psychicznie, niepełnosprawni intelektualnie/,
❖ NIE-MŁODZI /osoby w podeszłym wieku/,
❖ NIE-POTRZEBNI /wykluczeni, bezdomni/,
❖ NIE-ZARADNI /osoby nie radzące sobie w życiu, biedne, itp./,
❖ NIE-ZDROWI /chorzy, niepełnosprawni, potrzebujący stałej opieki/,

Każdy z nas może pomóc https://fundacjabonifraterska.org/czyn-my-dobro/

Related Posts

Leave a Reply