+48 512 847 213

Wpłać darowiznę

Hospicjum Wrocław

251,00 PLN
0% przekazanych
Cel : 100 000,00 PLN
We Wrocławiu Bonifratrzy znani są z prowadzonej od XVIII wieku działalności szpitalniczej, aptecznej i ziołoleczniczej. Działalność hospicyjna rozpoczęła się przed dwudziestu laty. Położone na peryferiach...

DPS Zebrzydowice

20,00 PLN
0% przekazanych
Cel : 542 000,00 PLN
Witamy serdecznie w naszym Domu, w którym osoby psychicznie chore w poczuciu bezpieczeństwa i przyjaźni znajdują codzienną opiekę, wsparcie i pomoc w swoim codziennym życiu....

DPS Prudnik

20,00 PLN
0% przekazanych
Cel : 104 000,00 PLN
Historia obecności bonifratrów w Prudniku sięga drugiej połowy XVIII wieku, kiedy to wskutek zabiegów pruskiego barona von Rodera, wyleczonego przez bonifraterskiego zakonnika o. Probusa Mariniego,...

DPS Konary-Zielona

0,00 PLN
0% przekazanych
Cel : 100 000,00 PLN
Obecnie Dom przeznaczony jest dla 63 mężczyzn z zaburzeniami psychicznymi. W ostatnich latach wiele się tu zmieniło. Dobudowano windę, wykonano termomodernizację, wyremontowano dach, a także...

DPS Iwonicz

0,00 PLN
0% przekazanych
Cel : 172 000,00 PLN
Prowadzony przez bonifratrów od roku 1923 jako szpital, po dramatycznych latach wojny, po upaństwowieniu i przekształceniu go po wojnie w Dom Opieki Społecznej dla Dorosłych...

DPS Cieszyn

0,00 PLN
0% przekazanych
Cel : 122 000,00 PLN
Nasz ośrodek jest domem dla 116 przewlekle psychicznie chorych mężczyzn. Działamy opierając się na zapoczątkowanym przez św. Jana Bożego charyzmacie szpitalnictwa. Dom usytuowany jest w...