+48 512 847 213

„Zaadoptuj” podopiecznego

Fundacja Bonifraterska

Fundacja Bonifraterska powstała 30 grudnia 1999 r., do KRS wpisana 7 listopada 2002 r. Jest to organizacja pożytku publicznego, o profilu charytatywno – opiekuńczym. W ramach realizowanej działalności prowadzimy hospicja (domowe i stacjonarne), jadłodajnie, szpitale i domy pomocy społecznej na terenie całej Polski.

 

W Polsce Zakon Bonifratrów obecny jest od 400 lat, każdego dnia pomagając potrzebującym – dzieciom, dorosłym, osobom cierpiącym, niepełnosprawnym, biednym, opuszczonym… Działania realizujemy wspólnie z gronem 2500 współpracowników – jest to wykwalifikowana kadra lekarzy, pielęgniarek, pracowników medycznych, psychologów, pracowników socjalnych oraz specjalistów z różnych innych dziedzin.

 

Cele działalności Fundacji:

 • wspieranie i promocja działalności zakładów opieki zdrowotnej
 • podejmowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych
 • wspieranie inicjatyw zmierzających do dalszej poprawy jakości usług medycznych, np. poprzez zakup nowoczesnej aparatury medycznej
 • prowadzenie działalności charytatywno – opiekuńczej np. przez wpieranie finansowo osób

Fundacja powyższe cele realizuje poprzez:

 • finansowanie inwestycji zmierzających do polepszenia warunków świadczonych usług
 • współpracę z instytucjami państwowymi i organizacjami prywatnymi działającymi w zakresie objętym celami Fundacji,
 • prowadzenie działalności gospodarczej – prowadzenie Apteki Bonifraterskiej

Dochody uzyskane z działalności gospodarczej, darowizn oraz wpłat z tytułu 1% podatku, przeznaczone są wyłącznie na cele działalności statutowej.

W odpowiedzi na trudne sytuacje życiowe, staramy się nieść nadzieję i wywoływać uśmiech na twarzach naszych podopiecznych podejmując bardzo konkretne działania i tak np:

 • Szpital w Krakowie – specjalizuje się w leczeniu chirurgicznym chorób naczyń z wykorzystaniem najnowszych technik endowaskularnych
 • w Szpitalu w Katowicach otaczamy szeroką opieką m.in. kobiety ciężarne – w każdym miesiącu rodzi się u nas około 200 dzieci;
 • w Piaskach k. Gostynia prowadzimy szpital rehabilitacyjny, gdzie specjalizujemy się w poudarowej rehabilitacji neurologicznej;
 • we Wrocławiu natomiast od 2000 roku prowadzimy jedyne w mieście hospicjum stacjonarne;
 • Szpital w Łodzi rozwija małoinwazyjne techniki operacyjne w ramach oddziałów chirurgii, okulistyki i ortopedii;
 • poza tym prowadzimy Jednostki Pomocy Społecznej w Cieszynie, Iwoniczu, Konarach, Zebrzydowicach, Dom św. Jana Bożego w Prudniku oraz jadłodajnie w Warszawie i Łodzi

Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean sodales purus odio, id blandit dui elementum tincidunt. 

Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean sodales purus odio, id blandit dui elementum tincidunt. 

Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean sodales purus odio, id blandit dui elementum tincidunt. 

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean sodales purus odio.

Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean sodales purus odio.

Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean sodales purus odio.

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam nec tristique ex. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur quis eleifend magna, at lacinia elit. Aenean est magna, commodo et ultrices id, volutpat quis leo. Maecenas mattis tortor pharetra efficitur ornare. 

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam nec tristique ex. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur quis eleifend magna, at lacinia elit. Aenean est magna, commodo et ultrices id, volutpat quis leo. Maecenas mattis tortor pharetra efficitur ornare.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam nec tristique ex. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur quis eleifend magna, at lacinia elit. Aenean est magna, commodo et ultrices id, volutpat quis leo. Maecenas mattis tortor pharetra efficitur ornare.

KRS: 0000134759

Dzielenie się dobrem procentuje!

Przyłączcie się do tworzenia dobra poprzez uśmiech, życzliwość, aktywność wolontaryjną i wsparcie naszych projektów.

Zachęcamy do wspólnego niesienia pomocy na rzecz bonifraterskich dzieł: szpitali, hospicjów, jadłodajni, ośrodków pomocy społecznej przez przekazywanie 1 % podatku na rzecz Fundacji Bonifraterskiej:

Numer konta bankowego:
77 1440 1231 0000 0000 0965 4402

GIVE

Towards the end of the 19th century, with the advent of the New Liberalism and the innovative work of Charles

Sponsor

Towards the end of the 19th century, with the advent of the New Liberalism and the innovative work of Charles

Trust

Towards the end of the 19th century, with the advent of the New Liberalism and the innovative work of Charles