+48 512 847 213

Zakup pompy infuzyjnej na IOOM w szpitalu w Katowicach

Pompa infuzyjna

Nowa pompa infuzyjna trafiła na Oddział Intensywnej Opieki Medycznej Szpital Zakonu Bonifratrów pw. Aniołów Stróżów w Katowicach. Zakup tego potrzebnego na oddziale intensywnej terapii sprzętu (ułatwia podawanie leków, infuzję na OIT, odżywianie, uśmierzanie bólu) był możliwy dzięki wsparciu Fundacji Bonifraterskiej, która przekazała na ten cel 3 665 PLN – większość potrzebnej kwoty. Dziękujemy za wszystkie wpłaty 1% podatku, dzięki nim możemy pomagać potrzebującym.

Related Posts

Leave a Reply