+48 512 847 213

Nasza Fundacja otoczyła opieką
 Białorusina, który uległ wypadkowi podczas zamieszek w Mińsku. Chory otrzymał
 pomoc w bonifraterskim szpitalu w Warszawie. Dzmitry Smailiak – ojciec trójki
 dzieci – doznał poważnego uszczerbku na zdrowiu biorąc udział w manifestacji
 wyrażającej sprzeciw wobec braku praworządnych wyborów prezydenckich na
 Białorusi. Zbieramy na jego rehabilitację:
https://www.siepomaga.pl/dzmitry-smaliak

Related Posts

Leave a Reply