Posiedzenie kadry zarządzającej Bonifraterskiego Centrum Medycznego
08-02-2024 Liwia Gliścińska

Posiedzenie kadry zarządzającej Bonifraterskiego Centrum Medycznego

8.02.2024 roku w Szpitalu Zakonu Bonifratrów pw. Aniołów Stróżów w Katowicach odbyło się kolejne posiedzenie kadry zarządzającej Bonifraterskiego Centrum Medycznego. 

Uczestników spotkania powitali Dyrektor Szpitala - Aleksandra Drobiec oraz Przeor Konwentu w Katowicach - brat Sadok Snopek. Następnie Ojciec Prowincjał Franciszek Salezy Chmiel przypomniał zebranym kluczowe momenty w życiu św. Jana Bożego, nawiązując do aktualności ich przesłania dla naszej codzienności. Zachęcił do pogłębiania wiary jako fundamentu misji bonifraterskiej oraz podkreślił uniwersalne wartości zawarte w charyzmacie św. Jana Bożego.

 
 

Spotkanie poświęcone zostało między innymi omówieniu zmian organizacyjnych w BCM, analizie koszów medycznych w Spółce oraz roli nowych Koordynatorów. Ojciec Prowincjał wraz z Zarządem BCM wyraził wdzięczność dotychczasowym Dyrektorom za ich wyjątkowe zaangażowanie w rozwój Spółki.

Kolejne spotkanie już niebawem w Łodzi.