Na zespół Fundacji Bonifraterskiej składa się zespół pasjonatów, poświęcających swój czas i energię dla dobra innych. Jesteśmy ekipą specjalistów z różnych dziedzin. Każdy członek Fundacji wnosi coś wyjątkowego do naszej wspólnej misji pomagania.

Celem Fundacji Bonifraterskiej jest wspólne dążenie do niesienia pomocy jej podopiecznym i tworzenia pozytywnych zmian w ich życiu. Nie boimy się trudnych wyzwań – wierzymy, że wspólnymi siłami możemy zmieniać świat na lepsze! Każda osoba zaangażowana w działania Fundacji Bonifraterskiej posiada własne, unikalne doświadczenia i motywacje, kształtujące naszą wspólną wizję i cel. 

Dzięki zaangażowaniu całego zespołu Fundacji Bonifraterskiej
realizujemy wytrwale nasze cele i misje charytatywne. 

Od wolontariuszy, przez pracowników po darczyńców i sympatyków Fundacji Bonifarterskiej – wszyscy razem tworzymy wspólnotę, funkcjonującą jak jeden organizm, a to dzięki wzajemnemu wsparciu. Dziękujemy wszystkim osobom, które włączają się w nasze działania, wspierają nas finansowo, poświęcają swój czas, okazują swoje wsparcie i przyjaźń. Cieszymy się, że jesteście z nami! 

Poznaj ludzi zaangażowanych w działalność Fundacji Bonifraterskiej:

Prowincjał – br. Franciszek Salezy Chmiel OH

Prezes Fundacji Bonifraterskiej – Karol Smulski

Członek Zarządu – br. Jakub Białek OH

Członek Rady Nadzorczej – Sebastian Nowak

Członek Rady Nadzorczej – Agnieszka Zarembska

PR, Media – Bartłomiej Dziwulski

Redaktor naczelny kwartalnika "W służbie chorym" – Liwia Gliścińska

Granty – Wojciech Król