Prowincjał – br. Franciszek Salezy Chmiel OH

Prezes Fundacji Bonifraterskiej – Karol Smulski

Członek Zarządu – br. Jakub Białek OH

Członek Rady Nadzorczej- Sebastian Nowak

Członek Rady Nadzorczej- Agnieszka Zarembska

PR, Media – Bartłomiej Dziwulski

 

Redaktor Naczelny Kwartalnika ,,Bonifratrzy w Służbie Chorym” – Alicja Haczyk

Granty – Wojciech Król