+48 512 847 213

DZIELENIE SIĘ DOBREM PROCENTUJE Nasi podopieczni potrzebują zabezpieczenia przed COVID-19 Razem możemy więcej.
Zostań Przyjacielem Fundacji i razem z nami
zapewnij godne życie najbardziej potrzebującym.
BRACIA CZYŃCIE DOBRO

Nasze zbiórki

 • DPS Konary-Zielona

  0,00 PLN
  0% przekazanych
  Cel : 100 000,00 PLN
  Obecnie Dom przeznaczony jest dla 63 mężczyzn z zaburzeniami psychicznymi. W ostatnich latach wiele się tu zmieniło. Dobudowano windę, wykonano termomodernizację, wyremontowano dach, a także pokoje i łazienki podopiecznych oraz miejsce, które jest sercem każdego domu, czyli jadalnię. Myślę jednak, że najważniejszym i najtrudniejszym dla nas wyzwaniem jest … stworzenie prawdziwego domu w Domu.
 • DPS Prudnik

  20,00 PLN
  0% przekazanych
  Cel : 104 000,00 PLN
  Historia obecności bonifratrów w Prudniku sięga drugiej połowy XVIII wieku, kiedy to wskutek zabiegów pruskiego barona von Rodera, wyleczonego przez bonifraterskiego zakonnika o. Probusa Mariniego, władze pruskie wydały zgodę na sprowadzenie braci do miasta oraz na budowę klasztoru, kościoła i szpitala. Do dziś służymy pomocą potrzebującym.
 • DPS Cieszyn

  0,00 PLN
  0% przekazanych
  Cel : 122 000,00 PLN
  Nasz ośrodek jest domem dla 116 przewlekle psychicznie chorych mężczyzn. Działamy opierając się na zapoczątkowanym przez św. Jana Bożego charyzmacie szpitalnictwa. Dom usytuowany jest w centrum Cieszyna, niedaleko rynku i posiada dogodny dostęp do obiektów sakralnych, dworców PKS i PKP, placówek kulturalno-oświatowych i sieci handlowych.
 • Hospicjum Wrocław

  251,00 PLN
  0% przekazanych
  Cel : 100 000,00 PLN
  We Wrocławiu Bonifratrzy znani są z prowadzonej od XVIII wieku działalności szpitalniczej, aptecznej i ziołoleczniczej. Działalność hospicyjna rozpoczęła się przed dwudziestu laty. Położone na peryferiach miasta, w pięknym parku, z dala od ulicznego zgiełku bonifraterskie Hospicjum św. Jana Bożego jest jedynym hospicjum stacjonarnym we Wrocławiu. Pod opieką hospicjum stacjonarnego znajduje się obecnie 40 pacjentów. Aby...
 • DPS Zebrzydowice

  20,00 PLN
  0% przekazanych
  Cel : 542 000,00 PLN
  Witamy serdecznie w naszym Domu, w którym osoby psychicznie chore w poczuciu bezpieczeństwa i przyjaźni znajdują codzienną opiekę, wsparcie i pomoc w swoim codziennym życiu. Nasza misja sięga odległej historii, chwili kiedy Św. Jan Boży, założyciel Zakonu Bonifratrów postanowił poświęcić własne życie osobom chorym i ubogim.
 • DPS Iwonicz

  0,00 PLN
  0% przekazanych
  Cel : 172 000,00 PLN
  Prowadzony przez bonifratrów od roku 1923 jako szpital, po dramatycznych latach wojny, po upaństwowieniu i przekształceniu go po wojnie w Dom Opieki Społecznej dla Dorosłych pod zarządem „Caritas”, obiekt powrócił do zakonu bonifratrów w latach 90. Obecnie działa jako Dom Pomocy Społecznej dla 105 mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie. Nasz ośrodek jest sukcesywnie modernizowany.

Podsumowanie roku 2021

Podczas niełatwego roku 2021, którego tematem przewodnim było zmaganie się z pandemią COVID-19, nasza Fundacja zebrała ogółem kwotę 271 241, 66 zł oraz liczne darowizny rzeczowe.

ZOBACZ WIĘCEJ ➡️

Święty Mikołaj w Iwoniczu

Przyjacielu Fundacji Bonifraterskiej! Nie wiem jak Ty, ale ja nie przestałam wierzyć w świętego Mikołaja. Podobnie jak moi  podopieczni z DPS w Iwoniczu, mówi Prezes Fundacji Bonifraterskiej – Marta Orzełowska. Zobacz, jak podopieczni z Iwonicza pieczołowicie piszą (rysują) listy do Św. Mikołaja.

Informacje o zbiórce tutaj:
https://fundacjabonifraterska.org/swiety-mikolaj-w-iwoniczu/

Fundacja Bonifraterska powstała 30 grudnia 1999 r., do KRS wpisana 7 listopada 2002 r. Jest to organizacja pożytku publicznego, o profilu charytatywno – opiekuńczym. W ramach realizowanej działalności prowadzimy hospicja (domowe i stacjonarne), jadłodajnie, szpitale i domy pomocy społecznej na terenie całej Polski.

W Polsce Zakon Bonifratrów obecny jest od 400 lat, każdego dnia pomagając potrzebującym – dzieciom, dorosłym, osobom cierpiącym, niepełnosprawnym, biednym, opuszczonym… Działania realizujemy wspólnie z gronem 2500 współpracowników – jest to wykwalifikowana kadra lekarzy, pielęgniarek, pracowników medycznych, psychologów, pracowników socjalnych oraz specjalistów z różnych innych dziedzin.

Podróż dorosłych niepełnosprawnych umysłowo do siedziby Św. Mikołaja

Wyprawa na koło podbiegunowe to wielkie pragnienie podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Cieszynie. Choć to mężczyźni w ciałach dorosłych, w swoich sercach i umysłach pozostali dziećmi. Marzą o odwiedzeniu domu Św. Mikołaja podczas białych nocy. Pomóżmy spełnić to marzenie.

Zbiórka na wyprawę planowaną na sierpień br. pod linkiem: https://zrzutka.pl/22t5dd

Pandemia ograniczyła nasze możliwości bezpośredniego kontaktu i spotkań. W trosce o naszych podopiecznych dbamy bardzo o ich bezpieczeństwo. Chorym psychicznie jest jeszcze trudniej pozostawać w pełnym odosobnieniu. Sami nie poproszą o pomoc, a wymagają  szczególnych warunków, wyjątkowego traktowania i specjalnej opieki.
Dziękujemy naszym Przyjaciołom, którzy mimo tak trudnej sytuacji, przekazali darowizny rzeczowe i pieniężne.

BISAF Sp. z o.o. www.bisaf.pl
PAUL HARTMAN Polska Sp. z o.o. www.hartmann.info
Lyreco Polska SA www.lyreco.com
PiwiMed www.piwimed.pl
SYNAPSA MED. Sp. z o.o. www.senso-rex.com
Medisept Sp. z o.o. www.medisept.pl
FUNDACJA UNUM www.fundacjaunum.pl
Allianz Polska www.allianz.pl
Synoptis Pharma Sp. z o.o. www.apteo.pl
Karol Smulski
Prezes
Brat Franciszek Salezy Chmiel
Prowincjał
Brat Krzysztof Fronczak OH
Vice Prezes
Bartłomiej Dziwulski
PR, Media
Wojciech Król
Granty
01

Misja

Naszą misją jest opieka, wsparcie i pomoc chorym oraz potrzebującym w hospicjach, szpitalach, Domach Pomocy Społecznej oraz jadłodajniach.

02

Wizja

Świat, w którym ludzie chorzy i niepełnosprawni mają zapewnione godne i szczęśliwe życie.

03

Wartości

Promujemy takie wartości jak szacunek, odpowiedzialność, duchowość i miłość do drugiego człowieka.

Przyjaciele Fundacji Bonifraterskiej

Biuletyn Informacyjny

Zapisz się do naszego biuletynu informacyjnego:

Galeria

 • Tel: +48 512 847 213

ul. Bonifraterska 12, 00-213 Warszawa

Follow us on