Hospicjum

Fundacja Bonifraterska wspomaga prowadzone przez bonifratrów hospicjum stacjonarne we Wrocławiu oraz hospicja domowe. Bracia bonifratrzy, nazywani także braćmi szpitalnymi (wielu z nich jest lekarzami i farmaceutami), pełnią swoją posługę przy łóżkach chorych. W hospicjach opiekują się osobami umierającymi, które są w ostatniej fazie życia, cierpią z powodu chorób przewlekłych, nieuleczalnych, w tym nowotworowych. U podopiecznych hospicjów zakończono leczenie przyczynowe, obejmuje się ich opieką paliatywną. W praktyce oznacza to zapewnienie możliwie najlepszej opieki i jakości życia przy występującej chorobie, walkę z fizycznym bólem, łagodzenie cierpień psychicznych i duchowych, leczenie dolegliwości somatycznych, rehabilitację, pielęgnację oraz wsparcie psychologiczne zarówno umierających chorych, jak i ich bliskich.

DPS – ludzie starsi, którymi się opiekujemy

W bonifraterskich Domach Pomocy Społecznej część podopiecznych to osoby w podeszłym wieku. Starość bywa różna, niektórzy seniorzy nie są w stanie funkcjonować samodzielnie i potrzebują pomocy innych, którą nie zawsze jest w stanie zapewnić rodzina. Z racji na zły stan zdrowia, rozwijające się z wiekiem choroby ludzie starsi wymagają opieki lekarskiej albo pomocy w codziennych czynnościach. Czasem ich pobyt w DPS-ie jest wymuszony przez trudne warunki socjalne. W prowadzonych przez braci bonifratrów domach podopieczni mają zapewnione godne warunki życia, pokoje z łazienkami, domowe posiłki, stałą opiekę, rehabilitację i miłą atmosferę. Obok zakonników opiekują się nimi także pracownicy cywilni – specjaliści z różnych dziedzin.

DPS – psychicznie chorzy dorośli mężczyźni

W Domach Opieki Społecznej w Cieszynie, Iwoniczu, Konarach, Zebrzydowicach oraz Domu Opieki Św. Jana Bożego w Prudniku, które prowadzą bracia bonifratrzy, podopiecznymi są osoby niepełnosprawne umysłowo. Tylko w DPS-ie w Cieszynie swoje miejsce znalazło 116 przewlekle psychicznie chorych mężczyzn. Ich potrzeby są różne, tak jak różne są stopnie niepełnosprawności. Opiekunowie skupiają się nie tylko na zapewnieniu najważniejszych potrzeb życiowych podopiecznych, ale także uczeniu ich różnych, przydatnych w życiu codziennym, umiejętności. Największym sukcesem jest usamodzielnienie się podopiecznego i powrót do społeczeństwa. Czasem to się udaje, większość mieszkańców DPS-ów będzie jednak zawsze zależna od innych.

Gdzie może znaleźć pomoc dorosły mężczyzna chory umysłowo.

Gdy widzimy chore dziecko, albo nawet cierpiące zwierzę, odruchowo chcemy pomóc. Jednak, gdy myślimy o chorym umysłowo dorosłym mężczyźnie, bywa różnie. Wiele osób uważa, że należy takie osoby odizolować, choć nie zawsze jest to konieczne – świadomość społeczna w zakresie chorób psychicznych jest w Polsce wciąż niska. Niestety nie wszyscy chcą się osobami niepełnosprawnymi umysłowo opiekować, nie zawsze też pomoc, którą otrzymują, jest wystarczająca. Bracia bonifratrzy w swoich Domach Pomocy Społecznej w Cieszynie, Iwoniczu, Konarach, Zebrzydowicach oraz Domu Opieki Św. Jana Bożego w Prudniku stworzyli miejsca dla chorych psychicznie mężczyzn. Oprócz opieki socjalnej zapewniają im także pomoc psychiatryczną, liczne zajęcia rozwijające praktyczne umiejętności, rehabilitację, m.in. poprzez hipoterapię, która jest dostępna dla podopiecznych DPS w Iwoniczu.

Szpitale oddziały, nowe życie!

Zgodnie z dogmatem Zakonu Szpitalnego św. Jana Bożego, bonifratrzy pomagają chorym. Bracia szpitalni prowadzą placówki medyczne: szpitale w Łodzi, Krakowie, Katowicach i Piaskach k. Gostynina; Bonifraterskie Centrum Zdrowia we Wrocławiu i Ząbkowicach Śląskich oraz Centrum Medyczne Bonifratrów w Warszawie. Szpital w Katowicach jest najczęściej wybierany przez kobiety ciężarne planujące swój poród w województwie śląskim. Oddział Ginekologiczno-Położniczy z Pododdziałem Ginekologii Onkologicznej to ścisła czołówka śląskich placówek wykonujących najtrudniejsze operacje, w szczególności kompleksowe operacje onkologiczne i nowoczesne zabiegi w leczeniu nietrzymania moczu.

Nad noworodkami czuwają neonatolodzy z Oddziału Noworodkowego o II stopniu referencyjności, którzy zapewniają bezpieczeństwo także wcześniakom wymagającym szczególnego nadzoru. W każdym miesiącu w tym bonifraterskim szpitalu rodzi się ok. 200 dzieci.