Fundacja Bonifraterska powstała 30 grudnia 1999 roku. Do KRS została wpisana 7 listopada 2002 roku.

Jak działamy?

Fundacja Bonifraterska jest organizacją pożytku publicznego o profilu charytatywno–opiekuńczym.

Jesteśmy obecni na terenie całej Polski!

Prowadzimy hospicja (domowe i stacjonarne), jadłodajnie, szpitale i domy pomocy społecznej.

Swoją codzienną pracę wykonujemy wspólnie
z gronem 2 500 współpracowników.

Nasz zespół to wykwalifikowana kadra lekarzy, pielęgniarek, pracowników medycznych, psychologów, pracowników socjalnych oraz specjalistów z różnych innych dziedzin.

Każda fundacja charytatywna odgrywa nieocenioną rolę w poprawie jakości życia osób potrzebujących. Zadaniem Fundacji Bonifraterskiej jest niesienie pomocy niepełnosprawnym, chorym i biednym w społeczeństwie.

Fundacja działa dzięki darowiznom, które pozyskujemy od naszych darczyńców, co pozwala nam realizować różne programy umożliwiające wsparcie osób najbardziej potrzebujących. Również zaangażowanie wolontariuszy, darczyńców oraz partnerów sprawia, że Fundacja Bonifraterska jest w stanie dotrzeć do tych, którzy najbardziej potrzebują wsparcia i solidarności w społeczeństwie.

Fundacja Bonifraterska koncentruje swoje działania na wielu płaszczyznach pomocowych, aby jak najlepiej sprostać oczekiwaniom naszych podopiecznych, m.in. poprzez warsztaty terapeutyczne czy zajęcia rehabilitacyjne, starając się zwiększyć samodzielność oraz poprawić jakość ich życia.

W ramach działań Fundacji Bonifraterskiej nie brakuje również programów wsparcia dla osób biednych, m.in. dzięki jadłodajniom zaspokajamy podstawowe potrzeby materialne najuboższych.

Fundacja Bonifraterska to nie tylko miejsce pomocy, ale także przestrzeń, w której kultywuje się wartości solidarności, empatii i troski o drugiego człowieka.

Komu pomagamy?

Fundacja Bonifraterska opiekuje się ludźmi, którzy są w potrzebie. Nasi podopieczni to osoby chore, niepełnosprawne, cierpiące, opuszczone, zagrożone wykluczeniem społecznym.

Bonifraterskie dzieło

Nasza Fundacja funkcjonuje dzięki zakonowi ojców bonifratrów, obecnym w Polsce już od 400 lat! Każdego dnia pomagamy potrzebującym – dzieciom, dorosłym, osobom cierpiącym, niepełnosprawnym, biednym, opuszczonym… 

Obecnie zakon św. Jana Bożego działa prężnie aż
w 51 krajach na wszystkich 5 kontynentach.

Aż 396 instytucji bonifraterskich na całym świecie pomaga tym, którzy potrzebują pomocy: osobom biednym, cierpiącym, chorym i potrzebującym. Oprócz braci zakonnych, bonifraterskie dzieło wspiera ponad 63 000 pracowników i 23 000 wolontariuszy!

Założyciel zakonu, św. Jan Boży przekazał nam charyzmat gościnności. Właśnie dlatego staramy się wspierać wszystkich, którzy potrzebują naszego wsparcia. Jesteśmy i działamy właśnie dla nich!

W Polsce Fundacja Bonifraterska pomaga potrzebującym w hospicjach, domach opieki, szpitalach i jadłodajniach. Naszych podopiecznych wspieramy zarówno poprzez opiekę zdrowotną, jak i społeczną.

Pomagamy osobom chorym, również psychicznie. Ogarniamy naszym wsparciem osoby z upośledzeniem umysłowym, niepełnosprawnością ruchową, osoby starsze, starając się zapewnić im jak najlepszą jakość życia.

Nasze wartości

Działając pod skrzydłami braci bonifratrów, Fundacja Bonifraterska realizuje wartości zakonu. Należą do nich:

GOŚCINNOŚĆ – to elementarna i kluczowa wartość, którą się kierujemy. Stanowi ona podstawę naszych relacji jakie każdorazowo wytwarzają się na płaszczyźnie my-potrzebujący

Gościnność to przyjęcie potrzebującego oraz przyjęcie roli gospodarza, który jest w stanie sprostać jego oczekiwaniom. Gościnność skupia w sobie cztery pozostałe wartości: jakość, szacunek, odpowiedzialność oraz duchowość.

JAKOŚĆ – pod tym słowem skrywają się główne wyznaczniki naszej codziennej pracy i wartości, do których dążymy: doskonałość, profesjonalizm, holistyczna opieka, wypracowany model jedności ze współpracownikami, placówki i wyposażenie przyjazne dla pacjentów i pracowników

SZACUNEK – podczas codziennej pracy okazujemy szacunek dla drugiej osoby – zarówno w środowisku pracownicznym, jak i w bezpośredniej relacji z pacjentami i podopiecznymi naszych placówek. Jedną z podstawowych wartości, którymi się kierujemy to poszanowanie ludzkiej godności. Wyrażamy przekonanie, że każdy człowiek, bez względu na to, jakimi chorobami jest dotknięty czy ograniczony niepełnosprawnościami - został stworzony na obraz i podobieństwo Boże. Zatem przysługuje mu prawo do godności osobistej oraz jej całkowitego poszanowania przez otaczające go społeczeństwo.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ – działamy zgodnie z najważniejszymi wyznacznikami zrównoważonego rozwoju (sustainability), takimi jak etyka (bioetyka, etyka społeczna, etyka zarządzania) ochrona środowiska, odpowiedzialność społeczna (dla Europejczyków: Unia Europejska), zrównoważony rozwój, przy równoczesnym zachowaniu wierności ideałom św. Jana Bożego i Zakonu

DUCHOWOŚĆ – służąc potrzebującym nie zapominamy o ewangelizacji i opiece duchowej, przy zachowaniu pełnej tolerancji dla osób niewierzących i wyznawców innych religii.