Kim jesteśmy?

Fundacja Bonifraterska to organizacja pożytku publicznego, o profilu charytatywno – opiekuńczym.

KRS: 0000134759

W ramach realizowanej działalności prowadzimy na terenie całej Polski:

 • hospicja (domowe i stacjonarne),
 • jadłodajnie,
 • szpitale i placówki medyczne,
 • domy pomocy społecznej. 

Otaczamy opieką najbardziej potrzebujących:

 • dzieci i dorosłych,
 • osoby chore,
 • osoby niepełnosprawne, w tym umysłowo,
 • osoby biedne, opuszczone i zagrożone wykluczeniem, w tym społecznym.

 

 

Działania realizujemy wspólnie z gronem 2 500 współpracowników - wykwalifikowaną kadrą lekarzy, pielęgniarek, pracowników medycznych, psychologów, pracowników socjalnych oraz specjalistów z różnych innych dziedzin.

Przyłącz się do tworzenia dobra poprzez uśmiech, życzliwość, aktywność wolontaryjną i wsparcie naszych projektów.

Zachęcamy do wspólnego niesienia pomocy na rzecz bonifraterskich dzieł: szpitali, hospicjów, jadłodajni, ośrodków pomocy społecznej przez przekazywanie 1,5% podatku na rzecz Fundacji Bonifraterskiej:

Jak pomagamy?

W odpowiedzi na trudne sytuacje życiowe, staramy się nieść nadzieję i wywoływać uśmiech na twarzach naszych podopiecznych podejmując bardzo konkretne działania i tak np:

 • Szpital w Krakowie

Specjalizuje się w leczeniu chirurgicznym chorób naczyń z wykorzystaniem najnowszych technik endowaskularnych.

 • Szpital w Katowicach 

Otaczamy w nim szeroką opieką m.in. kobiety ciężarne – w każdym miesiącu rodzi się u nas około 200 dzieci.

 •  Szpital rehabilitacyjny w Piaskach k. Gostynia

W Szpitalu rehabilitacyjnym w Piaskach specjalizujemy się w poudarowej rehabilitacji neurologicznej.

 • Hospicjum stacjonarne we Wrocławiu 

Od 2000 roku we Wrocławiu prowadzimy jedyne w mieście hospicjum stacjonarne.

 • Szpital w Łodzi 

Łódzki szpital bonifraterski rozwija małoinwazyjne techniki operacyjne w ramach oddziałów chirurgii, okulistyki i ortopedii.

 • Dom Pomocy Społecznej w Cieszynie 

Dom Pomocy Społecznej w Cieszynie przeznaczony jest dla 116 dorosłych psychicznie chorych mężczyzn.

 • Dom Pomocy Społecznej w Iwoniczu

Dom Pomocy Społecznej w Iwoniczu ​​​​​​jest domem przeznaczonym dla 105 dorosłych kobiet i mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie. 

 • Dom Pomocy Społecznej w Konarach 

Dom Pomocy Społecznej jest miejscem stałego pobytu dla 63 mężczyzn z zaburzeniami psychicznymi.Otwarty został w 1979 roku, od tamtego czasu nieprzerwanie świadczy całodobową opiekę nad osobami chorymi, zatrudniając wysoko wykwalifikowaną kadrę pracowników.

 • Dom Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach

Dom Pomocy Społecznej otacza swoją opieką przewlekle psychicznie chorych mężczyzn.

 • Dom św. Jana Bożego w Prudniku

Dom św. Jana Bożego w Prudniku to placówka dla osób starszych, schorowanych oraz niepełnosprawnych, zapewniająca całodobową opiekę.

 • Jadłodajnia w Warszawie

Jadłodajnia w Warszawie prowadzona jest od 1993r. Z jej usług może skorzystać każdy, kto znalazł się w trudnej sytuacji materialnej, osoby bezrobotne i osoby bezdomne.

 • Jadłodajnia w Łodzi

Jadłodajnia w Łodzi pomocą obejmuje głównie osoby dotknięte problemem ubóstwa, bezdomnymi czy bezrobotnymi.

Jak Ty możesz pomóc?

Wypełniając swoją deklarację roczną PIT, znajdź rubrykę:
WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1,5% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP).

W polu numer KRS wpisz, prosimy numer: 0000134759 a w miejscu wnioskowana kwota –
kwotę stanowiącą 1,5% wyliczonego podatku. 

Swój 1,5% podatku możesz przeznaczyć na Fundację Bonifraterską.

Dzielenie się dobrem procentuje!

Przyłącz się do tworzenia dobra poprzez uśmiech, życzliwość, aktywność wolontaryjną i wsparcie naszych projektów.

Podaruj swój 1,5% podatku lub przekaż darowiznę na konto Fundacji
77 1440 1231 0000 0000 0965 4402