Dzielenie się dobrem procentuje!

Przyłączcie się do tworzenia dobra poprzez uśmiech, życzliwość, aktywność wolontaryjną i wsparcie naszych projektów.

Zachęcamy do wspólnego niesienia pomocy na rzecz bonifraterskich dzieł: szpitali, hospicjów, jadłodajni, ośrodków pomocy społecznej przez przekazywanie 1,5% podatku na rzecz Fundacji Bonifraterskiej:

Numer konta bankowego:
77 1440 1231 0000 0000 0965 4402

KRS: 0000134759