+48 512 847 213

Jadłodajnie

Jadłodajnia Warszawa

Jadłodajnia w Warszawie jako bonifraterskie dzieło Zakonu Szpitalnego św. Jana Bożego prowadzona jest przez braci zakonnych od 1993 r. Współfinansowana jest przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawa. Z usług Jadłodajni może skorzystać każdy, kto znalazł się w trudnej sytuacji materialnej, osoby bezrobotne, bezdomne. Od początku swej działalności Jadłodajnia św. Ryszarda Pampuriego opiekowała się chorymi, samotnymi, pozbawionymi opieki najbliższych. W ramach tej pomocy bracia wraz ze współpracownikami i wolontariuszami realizują swoje cele i zadania – wydawanie obiadów, poczęstunków porannych, paczek żywnościowych, zapewnienie miejsca do kąpieli, konsultacji ze specjalistami. Oilllll09

Nasza jadłodajnia w liczbach…
200+ potrzebujących, którym codziennie pomagamy
44k+ obiadów wydanych od początku działalności
80k+ wydanych porcji żywnościowych

Galeria

Jadłodajnia Łódź

Jadłodajnia prowadzona jest w ramach działalności Stacji Opieki Środowiskowej Konwentu Bonifratrów w Łodzi. Funkcjonuje ona we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Swoją pomocą obejmuje głównie osoby z dzielnicy Łódź – Górna. Każdego dnia zgłasza się do nas ok. 160 osób potrzebujących. To osoby dotknięte problemem ubóstwa, bezdomni, bezrobotni, uzależnieni.

Fragment rozmowy z bratem Anzelmem, koordynatorem Stacji Opieki Środowiskowej Konwentu Bonifratrów w Łodzi.

Jak długo działa jadłodajnia, którą prowadzicie?

Od ponad 30 lat. Ale prowadzimy nie tylko jadłodajnię – mamy łaźnię, można się u nas wykąpać, oddać do prania ubranie, zmienić ubranie, dostać inne, jeśli jest taka potrzeba. Dlatego jeśli ktoś ma dobre ubrania, w których nie chodzi, które chce wyrzucić, niech je nam podaruje – zrobimy z nich dobry użytek, ubrań stale nam brakuje. W stacji dyżuruje też pielęgniarka, do której można zgłaszać się z problemami zdrowotnymi, która pomaga też w sytuacjach, jeśli dolegliwość wymaga pomocy lekarskiej.

Ile osób jest pod opieką stacji?

Od poniedziałku do piątku wydajemy codziennie około 120 posiłków – jednodaniowych obiadów zawsze z dodatkiem kawałka mięsa czy wędliny. Na sobotę i niedzielę dajemy naszym podopiecznym tzw. suchy prowiant do domu. Do tego organizujemy różnego rodzaju spotkania, wieczerze wigilijne – każdy z naszych podopiecznych dostaje wtedy także paczkę z produktami żywnościowymi na święta. Mówię o wieczerzach wigilijnych w liczbie mnogiej, ponieważ corocznie organizujemy ich kilka, dla

Link do całości rozmowy: Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Bożego – Łódź (bonifratrzy.pl)