XII Bonifraterskie Spotkanie z Rehabilitacją w Piaskach
23-05-2024 Liwia Gliścińska

XII Bonifraterskie Spotkanie z Rehabilitacją w Piaskach

22 maja 2024 r. w Bonifraterskim Centrum Rehabilitacji pod wezwaniem św. Benedykta Menni w Piaskach odbyło się  XII Bonifraterskie Spotkanie z Rehabilitacją, zorganizowane pod hasłem: "Kompleksowa rehabilitacja jako integralny element postepowania leczniczego".

Współczesna rehabilitacja to proces wielowymiarowy, obejmujący zarówno rehabilitację medyczną, fizjoterapię, jak i działania w wymiarze psychologicznym, społecznym i duchowym. W tym sensie rozwój działalności rehabilitacyjnej w ośrodkach Bonifraterskiego Centrum Medycznego w Marysinie, Wrocławiu, Ząbkowicach Śląskich, ale również w Warszawie i w naszych szpitalach w Krakowie, Katowicach i Łodzi stanowi wprost nawiązanie do blisko pięćsetletniej tradycji Zakonu Bonifratrów i do myśli św. Jana Bożego, a Bonifraterskie Spotkania z Rehabilitacją są ważnym, a zarazem unikalnym spotkaniem środowiska lekarskiego, terapeutycznego i Rodziny Bonifraterskiej – napisał w liście skierowanym do uczestników XII Bonifraterskich Spotkań z Rehabilitacją Ojciec Prowincjał, Franciszek Salezy Chmiel. List odczytał brat Paweł OH, pierwszy radny prowincji, przeor konwentu warszawskiego.

Prowincjał Zakonu Bonifratrów podkreślił, że Bonifraterskie Centrum Rehabilitacji pod wezwaniem św. Benedykta Menni to wyjątkowe miejsce na mapie dzieł bonifraterskich w Polsce – położone na uboczu wielkich miast, mieszczące się w historycznych zabudowaniach konwentu. Jednocześnie to pięknie położone miejsce staje się obecnie jednym z wiodących ośrodków rehabilitacji neurologicznej, gdzie – kontynuując dziedzictwo Świętego Jana Bożego – lekarze i fizjoterapeuci wspierają powrót do sprawności i samodzielności osób dotkniętych schorzeniami neurologicznymi, niepełnosprawnością po urazach i udarach.

[image=#1;style=border center size-h-300px size-w-500px] 
[image=#2;style=border center size-h-300px size-w-500px]

Tematem tegorocznej edycji spotkań była „Kompleksowa rehabilitacja jako integralny element postępowania leczniczego. Wybrane problemy zdrowotne współczesnego Polaka”. Prezes Bonifraterskiego Centrum Medycznego, Jacek Graliński, przypomniał, że w centrum działalności sieci placówek medycznych, której patronują bonifratrzy, jest człowiek. „Może się wydawać, że w ciągu blisko pięciu wieków, które upłynęły od czasu, kiedy św. Jan Boży podjął swoją misję, w medycynie zmieniło się wszystko. Ale nie zmieniło się – taką przynajmniej mam nadzieję i tak działamy w Bonifraterskim Centrum Medycznym – to wokół człowieka skupiamy naszą uwagę, robiąc to, co potrafimy najlepiej – niosąc ulgę w cierpieniu i przywracając go do sprawności” – powiedział.

Dwunasta edycja Bonifraterskich Spotkań z Rehabilitacją przyciągnęła do ośrodka w Piaskach wybitnych ekspertów z dziedziny rehabilitacji medycznej i fizjoterapii, a także innych specjalności medycznych z całej Polski. W konferencji wzięli udział  m.in. dr hab. n. med. Małgorzata Łukowicz, konsultant krajowy w dziedzinie rehabilitacji medycznej, prof. dr hab. Anna Skrzek, prof. dr hab. med. Mirosław Szura, dr hab. n. Kuba Ptaszkowski, prof. dr hab. med. Zbigniew Doniec, prof. dr hab. med. Dariusz Kałka czy dr hab. Jan Szczegielniak, konsultant krajowy w dziedzinie fizjoterapii.

W swoich wystąpieniach prelegenci zwracali uwagę na złożoność i kompleksowość procesu rehabilitacji, jej dostępność i organizację, holistyczne podejście do pacjenta, a także na interdyscyplinarny charakter współczesnych problemów zdrowotnych. Formuła wydarzenia sprzyjała ciekawej dyskusji i wymianie poglądów, a także nawiązywaniu cennych kontaktów zawodowych.

Patronat merytoryczny nad XII Bonifraterskimi Spotkaniami z Rehabilitacją objęły m.in. Wielkopolska Izba Lekarska, Polskie Towarzystwo Fizjoterapii, Polskie Towarzystwo Fizjoterapii oraz Stowarzyszenie Fizjoterapia Polska.

[image=#3;style=border center size-h-300px size-w-500px] 
[image=#4;style=border center size-h-300px size-w-500px]

O organizatorach:

Bonifraterskie Centrum Rehabilitacji pod wezwaniem św. Benedykta Menni w Piaskach to placówka rehabilitacyjna z wieloletnim doświadczeniem, świadcząca usługi w zakresie rehabilitacji neurologicznej, zajmująca się także rehabilitacją ambulatoryjną, rehabilitacją w warunkach domowych oraz prowadząca oddział dzienny dla dzieci i poradnię rehabilitacyjną.

Bonifraterskie Centrum Medyczne to wyjątkowa sieć nowoczesnych, katolickich szpitali i placówek ochrony zdrowia, które – czerpiąc z prawie pięćsetletniej historii Zakonu Szpitalnego św. Jana Bożego – zapewniają pacjentom kompleksową opiekę medyczną od diagnostyki po leczenie szpitalne, rehabilitację oraz stałą opiekę dla osób starszych i terminalnie chorych. Bonifraterskie Centrum Medyczne prowadzi poradnie ogólne i specjalistyczne, szpitale wielospecjalistyczne, placówki rehabilitacyjne, hospicja i oddziały paliatywne, hospicjum domowe, rehabilitację domową oraz dom geriatryczno-rehabilitacyjny w Warszawie. Działa w oparciu o wartości płynące z charyzmatu szpitalnictwa Bonifratrów, którymi są miłosierdzie, empatia, profesjonalizm oraz szacunek wobec pacjentów i podopiecznych.

[image=#5;style=border center size-h-300px size-w-500px] 
[image=#6;style=border center size-h-300px size-w-500px]

Autor zdjęć: Katarzyna Marciniak