Uroczyste otwarcie Pracowni Endoskopii w Szpitalu św. Jana Grandego w Krakowie
21-05-2024 Liwia Gliścińska

Uroczyste otwarcie Pracowni Endoskopii w Szpitalu św. Jana Grandego w Krakowie

21.05.2024 r. w Szpitalu św. Jana Grandego w Krakowie – oddziale Bonifraterskiego Centrum Medycznego uroczyście otwarto po remoncie nowoczesną Pracownię Endoskopii. Dzięki jej doposażeniu w wysokospecjalistyczny sprzęt medyczny i systemy diagnostyczne odpowiadające najnowszym standardom medycznym, szpital planuje zwiększyć liczbę wykonywanych badań o ok. 30%.

– Zwracam się do Państwa, aby misja św. Jana Bożego, która  bardzo mocno wybrzmiewa tutaj, w szpitalu w Krakowie, była wzorem do naśladowania. Aby rzeczy, które będą się tu działy za sprawą nowoczesnego sprzętu i pracy personelu medycznego, przywracanie nadziei i zdrowia pacjentom, były zgodne z charyzmatem szpitalnictwa św. Jana Bożego – mówił podczas uroczystego otwarcia Pracowni Endoskopii prowincjał Bonifratrów, ojciec Franciszek Salezy Chmiel. Podkreślał, że krakowski szpital musi pozostawać otwarty na najbardziej potrzebujących: – Ludzi, którzy czekają na pomoc bonifratrów, którzy do nas przychodzą, jest coraz więcej, mimo że standard życia wydaje się być coraz wyższy. Proszę, aby pośród kolejek, które tu się ustawiają, dostrzegać tych, którzy nie mają skierowań, nie mają formalnych tytułów do tej pomocy, żeby o nich nie zapominać – zaznaczył.

[image=#1;style=border center size-h-300px size-w-500px] 
[image=#2;style=border center size-h-300px size-w-500px]

Prezes Bonifraterskiego Centrum Medycznego, Jacek Graliński, przypomniał, że Szpitalu Bonifratrów św. Jana Grandego w Krakowie leczy się ponad 10 000 pacjentów rocznie. – Musimy pamiętać, że te liczby – to są konkretni ludzie, ich ból, cierpienie, oczekiwanie na pomoc. To także nadzieja, którą to miejsce daje. Ale to również jakość i bezpieczeństwo. Te nowoczesne sale, ten sprzęt – to nie jest po prostu szumiąca technologia. To jest uratowane zdrowie konkretnego pacjenta, uratowane życie, to jest nadzieja – mówił. – I tak powinniśmy postrzegać misję, którą mamy przed sobą – jako skupienie naszej uwagi przede wszystkim na pacjencie i jego rodzinie – podkreślił.

Krakowski Szpital Bonifratrów wykonuje badania endoskopowe dla pacjentów ambulatoryjnych i szpitalnych oraz prowadzi Program Badań Przesiewowych Raka Jelita Grubego. W 2023 roku Pracownia Endoskopii  wykonała prawie 3,5 tys. gastroskopii, ponad 2,7 tys. kolonoskopii oraz ponad 200 badań w ramach programu badań raka jelita grubego.

Prace remontowe obejmowały nową aranżację pomieszczeń pracowni i wyposażenie jej w nowoczesny sprzęt do diagnostyki endoskopowej z obrazowaniem w rozdzielczości 4K. Inwestycja, w całości sfinansowana ze środków Bonifraterskiego Centrum Medycznego, zwiększa możliwości diagnozowania specjalistycznego chorób przewodu pokarmowego oraz zakres i bezpieczeństwo wykonywanych endoskopowo zabiegów. Poszerza też  możliwości szkoleniowe dla kadry medycznej i umożliwia integrację z systemem informatycznym szpitala oraz komunikację czy konsultacje z innymi placówkami medycznymi Bonifraterskiego Centrum Medycznego.

[image=#3;style=border center size-h-300px size-w-500px] 
[image=#4;style=border center size-h-300px size-w-500px]

Pracownia w nowej odsłonie zwiększa znacząco możliwości diagnozowania chorób przewodu pokarmowego, zapewniając pacjentowi szybsze uzyskanie rozpoznania, a tym samym zwiększając szanse na skuteczne leczenie. Dodatkowo umożliwia rejestrowanie badań, a także emitowanie obrazu czy to na sale wykładowe, czy – w ramach konsultacji – do innych szpitali – mówił dr Piotr Grazda, dyrektor Szpitalu Bonifratrów św. Jana Grandego w Krakowie.

– Mamy najnowocześniejszy sprzęt, jaki jest obecnie produkowany na świecie. Będziemy go wykorzystywać do diagnostyki przewodu pokarmowego, ale również do zaawansowanych zabiegów endoskopowych, których wykonujemy rocznie ok. 600. Dzięki nowemu sprzętowi będziemy mogli je wykonywać dokładniej, z większą precyzją i z większym bezpieczeństwem dla pacjenta – podsumował zmiany w Pracowni Endoskopii prof. Mirosław Szura, dyrektor medyczny krakowskiego Szpitala Bonifratrów.

Wyremontowaną Pracownię Endoskopii poświęcił brat Albert Dorociak OH.

Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Grandego w Krakowie jest oddziałem Bonifraterskiego Centrum Medycznego. Krakowski szpital to dzisiaj interdyscyplinarny ośrodek zajmujący się leczeniem zachowawczym i operacyjnym, udzielaniem porad ambulatoryjnych oraz wysokospecjalistyczną diagnostyką. Placówka prowadzi Kliniczny Oddział Chirurgii Ogólnej, Kliniczny Oddział Chirurgii Onkologicznej, Wojewódzki Oddział Chirurgii Naczyń i Angiologii, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Oddział Chorób Wewnętrznych i Geriatrii, Oddział Diagnostyczo-Leczniczy i Chirurgii Urazowo Ortopedycznej. Krakowski Szpital Bonifratrów jest kontynuatorem szpitala otwartego w 1610 r. u zbiegu ulic Św. Jana i Św. Marka. W obecnej siedzibie działa od 1906 roku. W 1997 r. Szpital wrócił do Zakonu Bonifratrów.

Bonifraterskie Centrum Medyczne to wyjątkowa sieć nowoczesnych, katolickich szpitali i placówek ochrony zdrowia, które czerpiąc z ponadczterystuletniej historii Zakonu Szpitalnego Św. Jana Bożego zapewniają pacjentom kompleksową opiekę medyczną od diagnostyki po leczenie szpitalne, rehabilitację oraz stałą opiekę dla osób starszych i terminalnie chorych. Bonifraterskie Centrum Medyczne prowadzi poradnie ogólne i specjalistyczne, szpitale wielospecjalistyczne, placówki rehabilitacyjne, hospicja i oddziały paliatywne, hospicjum domowe, rehabilitację domową oraz dom geriatryczno-rehabilitacyjny W Warszawie. Działa w oparciu o wartości płynące z charyzmatu szpitalnictwa Bonifratrów, którymi są miłosierdzie, empatia, profesjonalizm oraz szacunek wobec pacjentów i podopiecznych.

[image=#5;style=border center size-h-300px size-w-500px] 
[image=#6;style=border center size-h-300px size-w-500px]

Autor zdjęć: Konrad Obidziński.