Wizyta u Ks. Kard. Stanisława Dziwisza w Krakowie
26-02-2024 Liwia Gliścińska

Wizyta u Ks. Kard. Stanisława Dziwisza w Krakowie

Z braterską wizytą do Ks. Kardynała Stanisława Dziwisza udał się prowincjał Prowincji Polskiej Zakonu Bonifratrów br. Franciszek Salezy Chmiel wraz z przeorem krakowskiego konwentu, br. Eugeniuszem Kretem. Spotkanie odbyło się w rezydencji przy ul. Kanonicznej w Krakowie.

Celem głównym spotkania było omówienie spraw konwentu i jego dzieła apostolskiego – Szpitala Św. Jana Grandego oraz zaproszenie Jego Eminencji do udziału w wizycie Delegatów 70 Kapituły Generalnej Zakonu Bonifratrów w Polsce.

 

Centrum Św. Jana Pawła II planowana jest Msza Św. przy relikwiach naszego Papieża pod przewodnictwem Ks. Kardynała Stanisława Dziwisza 27 października 2024 roku. Będzie to dla nas wielki zaszczyt uczestniczyć w tak podniosłym wydarzeniu.