Zakończenie wizytacji kanonicznej w prowincji polskiej
19-02-2024 Liwia Gliścińska

Zakończenie wizytacji kanonicznej w prowincji polskiej

W dniach 16-27 lutego 2024 r. odbywa się spotkanie wieńczące wizytację kanoniczną w spółce Bonifraterskie Centrum Medyczne sp. z o.o. i Kurii Prowincjalnej, podczas którego sporządzony zostanie raport końcowy dla O. Generała.

Rozmowy i spotkania z zarządem BCM – prezesem Panem Jackiem Gralińskim, członkiem Panem Stefanem Świątkowskim, biurem prawnym – Panią mecenas Katarzyną Szymurą-Strumiłło, działem finansów i księgowości – Panią Iloną Truskolas oraz działem kadr – Panią Grażyna Łagodzińską pozwoliły na omówienie zadań do Kapituły Prowincjalnej zaplanowanej na 2026 rok.

 
 

Zatwierdzono nowy schemat organizacyjny i zakresy obowiązków w dziełach apostolskich prowincji polskiej, należących do BCM sp. z o.o. Nowa struktura przedstawiona graficznie, została wcześniej omówiona i zatwierdzona w dniu 8 lutego 2024 r. w Katowicach podczas spotkania kadry zarządzającej spółki. Ostateczne zatwierdzenie zostanie dokonane w Zakopanem na posiedzeniu Rady Nadzorczej BCM sp. z o.o. i Rady Prowincjalnej.